تبلیغات
y001 - مراسم گلریزان برای لیدرقطع نخاعی:یک تخت ایستاده برای کمر تا شده

مراسم گلریزان برای لیدرقطع نخاعی:یک تخت ایستاده برای کمر تا شده

یکشنبه 29 اسفند 1389  12:33 ب.ظ

ليدرهاي باشگاه كه سال قبل نيز پاداش سه ميليون توماني كميته انضباطي فدراسيون را به وي اهدا كرده بودند امسال نيز در يك اقدام خيريه و خودجوش گرد هم جمع شدند و براي كمك به تامين بخشي از هزينه هاي درمان او مراسم گلريزان برپا كردند

منبع:
http://www.goal.com