تبلیغات
y001 - نجف زاده: اخراج من سند روشن دمكراسي فرانسوي است

نجف زاده: اخراج من سند روشن دمكراسي فرانسوي است

شنبه 6 فروردین 1390  01:30 ق.ظ

" آقاي كامران نجف زاده، ژورناليستي است كه با گزارش هايش نظم عمومي فرانسه را بر هم زده است".


منبع:
http://www.seemorgh.com